ไล่หนูอย่างไรให้ได้ผล และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

ของรถปีอบที่ไม่ได้ทำประกันถ้าถามว่ารถยนต์ทุกคันต้องทำประกันตาม พ.ร.บ. ใช่หรือไม่สามารถตอบได้ว่าใช่ จะยกเว้นก็เพียงรถสำหรับพระมหากษัตริย์ พระราชินีรถของสำนักพระราชวัง รวมทั้งรถของส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นรถยนต์ทหาร และรถถังนอกเหนือจากที่กล่าวมาก็ต้องทำประกันตาม พ.ร.บ. ทั้งนั้น ไม่ว่ารถอีแตนรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก (รถปีอบ) หรือรถที่ใซ้พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนทั้งหมดก็ไม่เว้นพ.ร.บ. นี้มีประโยชน์ เพื่อช่วยคุ้มครองให้คนทุกคนที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอุบ้ติเหตุทางรถ ได้รับความคุ้มครองด้วยวงเงิน 15,000 บาททันที ไม่ว่าเจ็บหรือตาย ส่วนที่ต้องจ่ายมากกว่านั้นจะว่ากันไปตามจริง กล่าวคือกรณีบาดเจ็บวงเงินสูงสุดไม,เกิน 50,000 บาท หากเสียชีวิต ทุพพลภาพ วงเงินไม่เกิน 80,000บาทต่อหนึ่งคนที่ว่ามาเป็นเรื่องควรรู้ไนแง่ทฤษฏี แต่ในทางปฎิบ้ติก็มีปัญหาเข้ามาให้ปวดหัวได้อยู่เรื่อยๆ  วิธีไล่ยุง เช่นรายของคุณถาวรกับลูกชายวัยรุ่นน้องธีระเรื่องมีอยู่ว่า น้องธีระได้นำรถปิอบของคุณพ่อไปฃับฃี่และประสบอุบัติเหตุพได้รับบาดเจ็บ

 

มีพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในระหว่างการรักษาพยาบาล คุณถาวร1ได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลว่าค่า'ใช้จ่าอ'เห่ทิพึพเป็นพินจำนวนทังสิน 90,000 กว่าบาทคุณถาว'ทพ้ว่า ลูกซ'ายมีสิทธิตามสิทธิในบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า30 บาท ที่ฃึ้นทะเบียนไว้กับโรงพยาบาลบางบัวทอง ซึ่งกรณีนี้เป็นอุบัติเหตุจึงสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้ ตนเองจึงไม่น่าที่จะต้องควักกระเป๋าจ่ายตามหลักการควรเป็นเซ่นนั้น แต่ไม่เป็นเซ่นนั้นเสียทีเดียว... เครื่องไล่หนูยี่ห้อไหดี เพราะเมื่อนำเรื่องมาลำดับขั้นตอนการใช้สิทธิแล้ว ลูกชายคุณถาวรประสบอุบัติเหตุทางรถ ฉะนั้นต้องใช้สิทธิใน 15,000 บาท ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบกัยจากรถเสียก่อน ส่วนที่เกินนั้นทางโรงพยาบาลเอกชนจึงจะนำไปเรียกเก็บกับโรงพยาบาลบางบัวทอง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่น้องธิระขึ้นทะเบียนไว้มาถึงตรงนี้บัญหาปวดหัวก็เริ่มขึ้น คือรถดันที่เกิดอุบัติเหตุนี้ คุณถาวรไม่เคยได้ทราบข้อมูลมาก่อนเลยว่าเป็นรถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. จึงไม่ได้ทำไว้เมื่อลูกชายนำไปขับขี่และประสบอุบัติเหตุ โดย1ไม่มีคู่กรณี ลูกชายนั้นมีสิทธิเบิกเงินเบื้องต้นกับกองทุนทดแทนได้จริง แต่เมื่อนำเรื่องไปเรียกเก็บเงินจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย หลังจากกองทุนจ่ายให้ก็จะไปไล่เบี้ยเพื่อหาผู้รับผิดชอบในเงินที่กองทุนจ่ายไป ก็จะพบว่ารถดันที่เกิดอุบัติเหตุไม่ได้ทำ พ.ร.บ.  ไล่หนู และคนที่ต้องเสียเงินทั้งค่าปรับและค่ารักษาพยาบาล 15,000 บาท ก็คือคุณถาวรนั้นเองถ้าเซ่นนั้นจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร...

 

แหม มันช่างน่าปวดหัว คุณถาวรจะต้องจ่าย 90,000 กว่าบาทตามที่โรงพยาบาลเอกชนเรียกหรือไม่ ถ้าเป็นเซ่นนั้นสิทธิในการรักษาพยาบาลตามบัตรทองจะเกิดขึ้นได้อย่างไรศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคงงงวยอยู่กับเรื่องราวนี้ลักพัก จึงได้สอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการประกันสุขภาพและการประกันภัยซึ่งก็ได้รับคำแนะนำมาบอกต่อกับคุณถาวรดังนี้1. คุณถาวรต้องไปเสียค่าปรับในส่วนที่ไม่ได้ทำประกันภัยรถจักรยานยนต์เล็ก ตาม พ.ร.บ.  เครื่องไล่หนูไฟฟ้า ให้เรียบร้อยเสียก่อน 2. คุณถาวรยินยอมจ่ายค่าเสียหายเบืองต้น 15,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลเอกชน หลังจากนั้นแล้วทางโรงพยาบาลจึงได้ทำเรื่องเบิกเงินส่'ไนที่เหลือจากโรงพยาบาลบางบัวทองซึ่งลูกชายคุณถาวรขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาลไว้บทเรียนครั้งนี้สำคัญที่การไม่ทราบข้อมูลพื้นฐาน อย่างเช่นรถทุกคันต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. แต่หลายๆ คนยังไม่ทราบเลยว่า รถอีแต่'น รถจักรยานยนต์เล็กรถที่กรมการขนส่งไม่รับจดทะเบียน แต่หากเข้าข่ายว่ารถนั้นเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น ก็ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ด้วยเซ่นกัน

 

เครื่องไล่หนูไฟฟ้า