วิธีไล่นกพิราบ ด้วยหนามกันนกแบบพลาสติก ตอนที่ 1

แต่ความสุขที่ว่านี้อยู่ได้เพียงไม่นาน เพราะเมี่อทางบริษัทได้สร้างโครงการบ้านจัดสรรขึ้นอีกหนึ่งโครงการ ลวดหนามไล่นก  โดยมีพื้นที่ติดกับรั้วของโครงการเดิม ซึ่งโครงการที่สร้างใหม่นี้ได้สร้างท่อระบายนํ้าฃนาดใหญ่ 2 ท่อ เพื่อระบายนํ้าเสีย และต่อท่อมาออกที่คลองหลังบ้านของคุณสรินนั่นเองท่อนํ้าเสียนี้สร้างมลภาวะทางเสียงที่มาจากการระดมเปิดเครื่องสูบนํ้าเสียงดังตลอด 24 ชั่วโมง และทำลายคุณภาพนํ้าในคลองจนสินสภาพ จากนํ้า'ใสๆ กลายเป็นนํ้าเน่าที่เต็มไปด้วยวัชพืช พร้อมทั้งกลิ่นเหม็นร้ายกาจ นอกจากนี้ ปริมาณนํ้าที่ปล่อยออกมาทาให้,หน้าดินถูกกัดเซาะ กำแพงหลังบ้านคุณสรินเกิดการทรุดตัวและแตกคุณสรินเล่าว่า ได้พยายามร้องเรียนอยู่หลายครั้งกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการกับคณะกรรมการหมู่บ้านโดยการเจรจา หรือแม้แต่ทำหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทด้วยต่อมาทางบริษัทได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการมาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้“เขามาสอบถาม มาถ่ายภาพ  เครื่องไล่นกพิราบ แต่ไม่ได้บอกอะไรแก่ดิฉันเลย บอกเพียงว่าจะเรียนให้ท่านกรรมการฯ ทราบ”นับแต่นั้นมา คุณสรินได้แต่ร้องเพลงรอ พอโทรศัพทํใปสอบถามกับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ก็ได้รับคำตอบตอกหน้ามาว่า “การระบายนั้าฃองเรามันไปเกี่ยวข้องกับคุณตรงไหน...”กรณีนี้ผู้บริโภคได้ดำเนินการไปมากแล้ว แต่ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจึงทำหนังสือถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัทบ้านจัดสรรคู่กรณีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อธิบดีกรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งสำเนาเรียนถึงสำนักส่งเสริมธุรกิจอลังหาริมทรัพย์ต่อมาทางบริษัทได้ทำหนังสือแจ้งว่า ได้จัดการแก้ไขปรับปรุงวิธีการสูบนํ้าออกจากบ่อบำบัด พร้อมทั้งมีการตัดท่อส่งนํ้าให้สั้นลง เป็นการบรรเทาปัญหาส่วนหนึ่งให้แก่คุณสริน แต่สิ่งที่ทางบริษัทอ้างว่า  นั้าที่ระบายออกมาไม่ใช่นั้าเสีย แต่เป็น'นาที่'ได้รับการบำบัดแล้ว ประเด็นนี้คุณสรินได้นํ้าภาพถ่ายมายืนยัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่น่าใช่นั้าที่ผ่านการบำบัดมาแล้ว วิธีไล่นกพิราบ  นอก'จากนี้ถึงแม้คุณภาพนํ้า'จะดีขึ้น แต่เครื่องกาจัดจุดโกง  สูบนํ้ายังคงส่งเสียงดังรบกวน ส่วนเรื่องที่ดินของคุณสรินที่เกิดการทรุดตัวและกำแพงแตกนั้น บริษัทอ้างว่า เป็นเพราะตอนสร้างบ้านไม่ได้ตอกเสาเข็ม และมีการสร้างกำแพงกั้นดิน เรื่องนี้คุณสรินแย้งว่า ตนเองได้ปรึกษาสถาปนิกก่อนสร้างบ้านอีกทั้งมีการปลูกต้นไม้ยึดดินไว้ แต่ปัจจุบันต้นไม้ได้ตายลงเพราะปัญหาน้ำเน่าเสียปัญหานี้ไม่จบลงง่ายๆ อย่างไรเสียขอเป็นกำลังใจให้คุณสรินลัต่อไป อย่าอ่อนข้อให้กับผู้ประกอบการที่เห็นแก่ได้และขาดความรับผิดชอบ    โทรศัพท์มือถือใจดีก็มีปัญหาเตือนคนใช้มือถือ ระวังบริการใจดี๊ ใจดี จากโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่งที่ทำยอดค่าโทรพุ่ง! เพราะ1ช่วยเติมเงิน'อ'ตโ'นมัตให้ ทั้งๆ ที่ไม่ต้องการ...คุณเสกจดทะเบียนใช้โทรศัพท์มือถือค่ายใจดี แต่ผู้ที่ใช้จริงคือลูกชายแม้จะได้วงเงินการใช้บริการสูงถึง 6,000 บาท แต่ก็ได้ทำเรื่องแจ้งจำกัดวงเงินการใช้ไว้ที่เดือนละ 1,250 บาท เพื่อสร้างวินัยการใช้โทรศัพท์มือถือให้กับลูกชายแต่อยู่มาเดือนหนึ่ง ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์กลับพุ่งสูงถึง 3,395.50 บาทคำตอบที่ได้รับหลังจากที่คุณเสกโทรไปคอลล์เซ็นเตอริคือ  หนามกันนก patnip “เพราะเขาใจดี”เห็นว่ายอดการใช้เต็มวงเงินที่จำกัดไว้แล้ว เลยเติมยอดให้อัตโนมัติ คุณเสกจึงแย้งว่า บริษัทควรแจ้งให้เจ้าของหมายเลขทราบล่วงหน้าก่อน ว่าเจ้าของหมายเลขเขาต้องการหรือไม่ต้องการ'‘ไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ได้ ไม่งนผมจะแจ้งจำกัดวงเงินไปทำไม”คุณเสกยืนยันว่า จะจ่ายค่าโทรเฉพาะในส่วนที่กำหนดวงเงินไว้ ไม่จ่ายในส่วนต่างที่ทางผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ซึ่งทางพนักงานของบริษัทได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ และแจ้งแก่คุณเสกว่าภายใน 7 วันจะปรับยอดค่าใช้บริการกลับมาให้แต่พอถึงกำหนด ปรากฏว่าไม่มีการปรับลดยอดให้ คุณเสกจึงปรึกษามาว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อไปดี “หากครบกำหนดการชำระแล้วผมจะชำระให้เฉพาะวงเงินที่จำกัดไว้คือ 1,250 บาท จะได้หรือไม่ครับ แล้วจะใช้เรื่องวงเงินมาต่อล้คดี1ได้,หรือ1ไม่"

 

 

หนามกันนก

Write a comment

Comments: 0