หลักการ และ วิธีการติดตั้งหนามกันนกเกาะ อย่างมีประสิทธิภาพ ตอนที่1

ครั้งหนิ่ง มีมังกรได้รับการแต่งตั้งให้มาปกครองแม่นํ้าชิงใหม่ ๆมังกรได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด มังกรรู้สึกโกรธและไม่สบายใจที่ได้ทราบว่าบรรดาปลาใหญ่และปลาน้อยถูกอาวประมงจับเอาไป ไม่ว่าปลาจะหลบหนีไปทางไหน พวกประมงก็ไปดักจับจนได้ในที่สุด มังกรก็หาทางแก!ขได้ ใกล้ ๆ เมีองซางอาน บึ่งเป็นเมีองหลวงของจีน มีหมอดูที่ทำนายได้แม่นย่าอยู่คนหนึ่ง บึ่งพวกอาวประมงเอาเงินไปให้แล้วถามว่าในวันต่อไปจะพบปลามากที่สุดทีไหน“ทางตะวันตกของต้นสนโบราฌ” หมอดูจะบอกเช่นนี้หริอบางทีก็J  บอกว่า “ เต้นจากทีแม่นำท่กับแม่นำชิงบรรจบกัน” และอาวประมงก็จะพบปลาดามที,เขาบอกเสมอมังกรได้วางแผนที่จะให้มีการผิดพลาดเกิดขี้น และเมื่อหมอดูทำนายผิดพลาด ก็จะไม่มีใครเชื่อเขาอีก ซาวประมงก็จะไม่มาขอคำแนะนำจาก  เขา เมื่อคิดเช่นนี้แล้วมังกรก็แปลงเป็นมนุษย์IIIที่เมีองซางอาน ไปหาหมอดูทื่ร้าน“ท่านจะบอกฉันไดไห,ม ว่าเมื่อ!รฝนจะตก” มังกรถาม “และจะตกมากน้อยเท่าไร”หมอดูมองมังกรแล้วก็หัวเราะ  ลวดหนามไล่นก หมอดูตระหนักแก่ใจดีว่าผู้ที่ยินอยู่ตรงหน้าเขานั้นคิอ พญามังกร“ฉันคดว่าท่านจะ fl ต้ดีกว่าฉันรู้เท่ยอีก” หมอดูพูด “ถ้าท่านต้องการรู้ฉันก็จะบอกให้ ฝนจะตกพรุ่งนี้ตอนเช้า

 

ตั้งแต่ ๔ โมงไปจนถึงเท่'ยง ๑ใน๔ ต่วนจะตกในเมืองซางอาน๓ใน ๔ ต่วนจะตกในทุ่งนาตามแม่นํ้าซิง”มังกรรู้สึกยินดีปรีดามาก เพราะมังกรตระหนักดีว่า ผู้ฑี,จะรู้เรื่องฝนดีก็คีอตัวเขาเอง เขาจะต้องทำไห้ประจักษ์ซัดว่าคำทำนายของหมอดูไม่เป็นความจริง ตังนั้น มังกรจึงเรียกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นมาบอกตามคำทำนายของหมอดูแล้วมังกรก็กลับหลังจากนั้นไม่นานเท่าไร ก็มีคำลังลงมาจากสวรรค์ เมื่อมังกรรับหนังสึอมาอ่านแล้วก็แทบเป็นลม“มืฝนไม่พอในเมืองซางอาน” เป็นข้อความในคำลัง “ให้ไปจัดการเรื่องฝนในตอนเซ้าพรุ่งปี ตั้งแต่๔ โมงจนถึงเท่'ยงให้ฝนตกในเมืองซางอาน๑ ใน ๔ ต่วน ตกตามแม่นี้าซิง ๓ ใน ๔ ต่วน”เมื่อผู้ถิอคำลังกลับไปแล้ว พญามังกรได้หันไปถามเสนาบดีว่า “แล้วท่นี้ฉันจะท่าอย่างไร”“ก็ไม่เห็นจะแปลกอะไร” เสนาบดีออกความเห็น “สวรรค์ต้องการฝน ท่านก็ท่าไป เร็วไป ช้าไป ตกมากไป ถึงจะรู้ก็คงจะไม่อินังขังขอบอะไรนัก”เล่าเรื่องมังกร เมื่อที่ปรึกษาแนะนำเซ่นนี้ พญามังกรก็บันดาลให้ฝนตกตั้งแต่อรุณจนถีง «• โมงเช้า และให้ฝนตกหนักในเมีองซางอานมากกว่าที่แม่นี้าชิงแล้วพญามังกรก็ไปพบหมอดู“แกเห็นไหม” มังกรพูดอย่างโกรธ “แกพูดผิด ทีนี้ใม่มัไครเซื่อแกอีกแล้ว”หมอดูมองพญามังกรอย่างเศร้า ๆ แล้วพูดว่า “ฉันไม่ผิดหรอกแต่ท่านมังกรโง่ ท่านขัดคำสั่งสวรรค์ เจ้าสวรรค์สั่งให้ฝนตกตามความเหมาะสม ตรงตามที่ฉันได้พูดไว้ แต่ท่านกลับท่าให้ฝนตกเช้าเกินไปและผิดสถานที่เสียอีกด้วย ในเมืองซางอานได้ฝนเกินต้องการ ในขณะที่ตามทุ่งนาข้างนอกยังแห้งแล้ง คราวนี้ฉันคิดว่าท่านจะไม่มืหวังเสียแล้ว”“ไม่มีหวัง”  พุ่มหนามกันนกเกาะ  มังกรร้อง “ทำไม อะไรจะเกิดขึ้น”“ผลแห่งการขัดคำสั่งก็คือความตาย” หมอดูพูด “สวรรค์จะต้องลงโทบท่านสีงตาย”พญามังกรหมดสนุก รีบมาเฝืาพระเจ้าจักรพรรดิที่เมิองซางอานฑูลเรึองที่เก็ดขี้นให้ทรงทราบ ก็ทรงรับว่าจะช่วย คินนี้นพระองค์ทรงเชิญเสนาบดีของพระองค์มาเล่นหมากรุก เพี่อถ่วงเวลาไมไห้เขาขี้นไปรับคำลังจากสวรรค์มาฆ่าพญามังกรแต่ทว่าเวลาในโลกมนุษย์กับเวลาบนสวรรค์นี้นต่างกันมาก สิงที่'จะทำในสวรรค์นั้นใช้เวลาเพียงนิดเดียว แด,ทำในโลกมนุษย์นานกว่า  เครื่องไล่นก ฉะนั้นในตอนเที่ยงดิน ขณะที่เสนาบดีทำหมากรุกหล่นลงจากโต'ะและก้มตัวลงเก็บนั้น เขาหลับตาเพียงแวบเดียว วิญญาณของเขาก็ขี้นไปบนสวรรค์ รับคำลังให้ประหารชีวิตพญามังกร เสร็จแล้วก็กลับลงมาเล่นหมากรุกต่อไปใช้เวลาเพียง 1£ว - V) วินาทีเท่านั้นเอง  ในดินต่อ ๆ มา ปีศาจมังกรก็ได้มาปรากฎตัวในห้องบรรทมของพระเจ้าจักรพรรดิ หิ้วหัวมาให้ดูแล้วตัดพ้อว่า “พระองค์สัญญาว่าจะข่ายชีวิตหม่อมสัน,,“สันกัได้ทำไปแล้ว,, จักรพรรดิตอบ “สันเล่นหมากรุกกับเขาตลอดคืน แล้วเขาจะเอาเวลาที่ไหนไปม่าทำน  วิธีไล่นก ,จักรพรรดิพยายามชี้แจงเท่าใด ๆ พญามังกรก็ไม่ยอมเชี้อ ในที่สุด จักรพรรดิถูกรับวิญญาณชี้นไปชี้แจงข้อเท็จจริงตังได้เล่าไว้แล้วในตอนที่ว่าด้วยหน้าที่ของมังกร อึ่งเข้าใจว่าจะเป็นเรื่องเดียวกัน

 

 

หนามกันนกเกาะ

Write a comment

Comments: 8