ภายในเครื่องไล่หนูมีอะไรอยู่ข้างใน

เหนือสารที่จำเป็นพวกน!ป ก็เป็นอีกสองระดับ ของสิ่งที่เหมือนกับสารอาหาร    สารอาหารที่จำเป็นตามเงื่อนไข ประกอบด้วยโคเอ็นไซม์-คิว 10,คาร์นิทีน อีพีเอและจีแอลเอ (ซึ่งเป็นกรดไขมัน) และอื่นๆ อีกมาก บางคนอาจจะจำเป็นต้องได้รับสารอาหารเหล่านี้!นอาหารในช่วงเวลาที่เครียดมากในชีวิตองค์ประกอบด้านอาหารย่อยๆ หรือ Minor dietary constituents ซึ่งเรียกย่อๆว่า MDCs ประกอบด้วยสารประกอบจากพืชชนิดต่างๆ กว้างขวาง ซึ่งมีคุณสมบตในการต่อต้านมะเร็งอย่างน่าทึ่ง    สารประกอบที่จัดอยู่ในประเภทที่ใหม่น่าตื่นเต้นนี้ ก็ได้แก่สารอินโดลส์ (indoles) ในผักตระกูลกะหลรปลี ไสโคพืนส์(lycopenes) ในมะเขือเทศ แอลลิซิน (allicin) ในกระเทียม สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในผักทะเล และอื่นๆ การกินอาหารจากพืชที่ไม่มีการแปรรูปชนิดต่างๆกว้างขวาง จะช่วยคํ้าประกันว่าจะได้รับสารอาหารในกลุ่มนี้อย่างเพียงพอสารอาหารที่จำเป็นซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักเมื่ออุปกรณ์ที่ใช!นห้องแล็บมิความซับซ้อนมากขึ้น เราก็ค้นพบสารต่างๆที่มีอยู่ในอาหารมากขึ้น โดยที่สารเหล่านี้ อาจช่วยเหลือเราหรืออาจเป็นโทษแก่เราก็ได้ สารอาหารประเภทแม็คโครน่วเทรียนส์ หรือสารอาหารที่มีในอาหารในปริมาณมาก ได้รับการค้นพบก่อน ส่วนสารอาหารประเภทไมโครน่วเทรียนส์  หรือที่มีในอาหารในปริมาณน้อย (และร่างกายของเราก็ต้องการในปริมาณเล็กน้อยอย่างพวกวิตามินและเกลือแร่) ไต้พบในอันดับที่สอง ยังมีสารอาหารที่จัดอยู่ในพวก “ซับไมโคร” (sub-micro) อยู่อีกมากมายก่ายก เครื่องไล่หนูราคา  ที่รอคอยให้เราค้นพบอยู่ในขณะที่เราพิจารณาถึงสารต่าง ๆ ที่พบในแหล่งอาหาร ในสัดส่วนเพียงเล็กน้อยคือจำนวนส่วนที่เทียบอับเป็นล้านล้านส่วน    เราเพิ่งจะเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงและองค์ประกอบอาหารส่วนย่อยหรือเอ็มดีซี (อย่างเช่นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกัน สารปัองกันมะเร็ง อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้น)ก็เมื่ออุปกรณ์ไนห้องแล็บ สามารถตรวจพบไต้นี่เองตัวอย่างเช่นอาหารสูตรสำเร็จของทารกไต้รับการทดลองกันครั้งแรกเมื่อ3,000 ปีก่อน และกลายมาเป็นแฟชั่นสำหรับพวกพระราชวงค์ในยุโรป ในระยะ500 ปีที่ผ่านมา ถึงปีค.ศ. 1700 ก็ได้ทราบกันว่า การเลี้ยงเด็กด้วยนมของสัตว์แทนที่จะเลี้ยงด้วยนมมนุษย์ ชักนำให้มีอัตราการตายของเด็กทารกเกือบ 90%“แม่นม” ซึ่งได้แก่หญิงเกษตรกร จึงได้ถูกนำมาเป็นคนที่ให้นมเลี้ยงลูกคนชั้นสูง ถึงปี1950 นักวิทยาศาสตร์รู้สึกมั่นใจว่า ตนสามารถทำเทียมเลียนแบบนมมนุษย์ได้และถึงชั้นปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ด้วย พวกเขาคิดผิด นับตั้งแต่นั้นมา เราก็ได้รู้ว่ากรดไขมันชนิดพิเศษ (คือ อีพิเอ และ จีแอลเอ) ซึ่งมีอยู่ในนมมารดา จะช่วยในการพัฒนาของสม กรดอะมิโนทอรืน (taurine) ในนมแม่ ช่วยบำรุงสมองและสายตา นอกจากนี้ยังมีป็จจัยเสริมภูมิคุ้มกัน ซึ่งถ่ายทอดจากภูมิคุ้มกันของแม่ ไปให้กับทารกแรกเกิดด้วย รวมทั้งสารอาหารต่างๆ ที่ช่วยให้เยื่อบุสำไล้กับเซลล์ของดับอ่อน เติบโตเต็มที่การศึกษาแสดงให้เห็นว่า เด็กทารกที่เลี้ยงด้วยนมแม่ มีความเสี่ยงน้ เครื่องไล่หนูขนาดใหญ่ ที่จะเป็นโรคหัวใจ เบาหวาน ภูมิแพ้ การตายอย่างฉับพลัน (sudden infant deathหรือ SID โยไม่มีสาเหตุ) และกระทั่งปัญหาด้านอารมณ์ ก็มีน้อยลงด้วย กระนั้นการเลี้ยงทารกด้วยนมแม่ ก็เพิ่งจะเริ่มต้นมาปฏิบ้ติกันใหม่ โดยที่แม่ชาวอเมริกันที่เลี้ยงลูกด้วยนมของตัวเอง มีไม่ถึง 20%  

 

  เราคิดว่าเราสามารถทำเทียมนมของแม่ไต้ แต่จริงๆ แล้ว เรายังไม่เข้าใจถึงองค์ประกอบที่โอฬารของสารอาหารประเภท “ซับ-ไมโคร’' ที่มีอยู่ในนมแม่ อาหารของเราก็เช่นเดียวกันยิ่งเราเข้าไปดัดแปรอาหารของเรามากเท่าไร เราก็ยิ่งได้เรียนรู้ด้วยความเจ็บปวด มากขึ้นว่า สารอาหารต่างๆ ที่ธรรมชาติมีให้กับเรานั้น มีการประสมกันอย่างซับซ้อนหรูหราเพียงไรคอนตินัมของสารอาหารกับสารพิษคอนติ'นม (continuum เป็นภาษาลาติน) หมายถึงองค์รวมที่มีความต่อเนื่องซึ่งส่วนต่างๆ ของทั้งหมดนั้น ไม่สามารถจะแบ่งแยกออกจากกันได้    สวิตช์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ จะทำได้เพียงแค่เปิดและปิด แต่ไฟบางชนิด ก็มีสวิทช์สำหรับหรี่ ทำให้มี คลื่นไล่หนู อนตินัมของแสงสว่างซึ่งมีระดับความสว่างแตกต่างกัน เหตุการณ์ต่าง ๆในชีวิตของคนเราก็เช่นกัน มีกรณีที่หาได้ยากมาก ที่เราจะสามารถแบ่งแยกได้แน่นอนเด็ดขาด เหมือนอย่างในกรณีของการตั้งครรภ์ ที่บอกได้ซัดว่า คุณตั้งครรภ์หรือไม่ตั้งครรภ์ สารอาหารต่างๆ ก็มีความสลับซับซ้อนแยกแยะได้ยากดังอุปมาอุปมัยที่กล่าวมา  สมัยที่ผมยังเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี อาจารย์ของผมพูดถึงวิตามินอีว่าเป็น “วิตามินที่เสาะแสวงหาโรค” เพราะการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่ามนุษย์สามารถขาดวิตามินอีได้นานหลายๆ เดือน โดยไม่มิปัญหาสุขภาพที่จะสังเกตเห็นได้โผล่ออกมาไห้เห็น    ทุกวันนี้ เป็นที่ปรากฎกระจ่างชัดแล้วว่าปัจจัยเสี่ยงอันเนื่องมาจากโภชนาการ วงจรไล่หนู ที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจได้มากที่สุด ก็คือการ'ได้รับ1วิตามินอีน้อยในระยะเวลานาน    แน่นอนว่าวิตามินอีเป็นโภชนสารที่จำเป็นของมนุษย์ แต่มันใช้เวลานานนับสิบๆ ปี กว่าอาการของการขาดมัน จะปรากฎออกมาให้เห็นสารพิษทั้งหลาย มิความเป็นพิษไม่เท่ากัน สารอาหารต่างๆ ก็มิความสำคัญไม่เท่ากันเช่นกัน    ยาพิษบางอย่าง อย่างเช่นโบทูลิสม์ (botulism) มิฤทธิ้ร้ายแรงมากถึงขนาดที่สามารถฆ่าคนได้ด้วยปริมาณเพียงหยดเล็กจิ๋ว แต่สารพิษส่วนใหญ่ จำต้องใช้เวลานานในการบริโภคเข้าไปในปริมาณมากๆ จึงจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ ศาสตราจารย์บรูช เอเมซ (Bruce Ames) ที่มหาวิทยาลัยเบิร์คลีย์ในแคลิฟอร์เนีย ได้สร้างดัชนีเฮิร์พ (HERP index) ขึ้นมาใช้สื่อแนวคิดเรื่องระดับความเป็นพิษที่หลากหลายกัน จากความคิดนั้น ผมก็ได้เสริมต่อด้วยภาพสะท้อนเหมือนกับกระจกเงาของคอนตินั้มของสารอาหารที่จำเป็นในระดับที่แตกต่างกัน การขาดโปรตีนจะปรากฎออกมาให้เห็นภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่บริโภคมันน้อยเกินไป    การขาดวิตามินส่วนใหญ่ ใช้เวลาเป็นเดือนจึงปรากฎอาการออกมาให้เห็น การขาดแร่ธาตุบางอย่าง

 

ใช้เวลาเป็นปีๆ จึงจะปรากฎออกมา อย่างเช่นโครเมียม ซึ่งปรา กับดักหนู ฎออกมาเป็นโรคหัวใจ หรือการขาดซีลีเนียม ซึ่งท่าให้เป็นโรคมะเร็ง และเป็นไปได้ว่า มันจะสามารถใช้เวลานานถึงเป็นสิบๆ ปี กว่าที่การขาสารอาหารบางอย่างจะท่าให้ปรากฎอาการออกมาอย่างเช่นเมื่อขาดไรโบฟลาริน จะเกิดอาการต้อกระจก    ขาดแคลเซี่ยมท่าให้เป็นโรคกระดูพรุน และขาดวิตามินอี ท่าให้เป็นโรคอัลไซเมอร์แต่ก่อน เราเคยมืคำจำกัดความอย่างเรียบร้อย เกี่ยวกับ “สารอาหารที่จำเป็น” ว่ามันคือสารที่ไม่ได้สร้างขึ้นในร่างกาย และดังนั้น ก็จำเป็นที่จะต้องรับประทานเข้าไปในอาหาร เพื่อจะได้มืสุขภาพดี ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ท่าให้วุ่นวายใจกันมาก เมื่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่า เราใช้กรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริพ

 

 

เครื่องไล่หนู

Write a comment

Comments: 0