ไล่หนูอย่างไรให้ได้ผล และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

ของรถปีอบที่ไม่ได้ทำประกันถ้าถามว่ารถยนต์ทุกคันต้องทำประกันตาม พ.ร.บ. ใช่หรือไม่สามารถตอบได้ว่าใช่ จะยกเว้นก็เพียงรถสำหรับพระมหากษัตริย์ พระราชินีรถของสำนักพระราชวัง รวมทั้งรถของส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นรถยนต์ทหาร และรถถังนอกเหนือจากที่กล่าวมาก็ต้องทำประกันตาม พ.ร.บ. ทั้งนั้น ไม่ว่ารถอีแตนรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก (รถปีอบ) หรือรถที่ใซ้พลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนทั้งหมดก็ไม่เว้นพ.ร.บ. นี้มีประโยชน์ เพื่อช่วยคุ้มครองให้คนทุกคนที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดอุบ้ติเหตุทางรถ ได้รับความคุ้มครองด้วยวงเงิน 15,000 บาททันที ไม่ว่าเจ็บหรือตาย ส่วนที่ต้องจ่ายมากกว่านั้นจะว่ากันไปตามจริง กล่าวคือกรณีบาดเจ็บวงเงินสูงสุดไม,เกิน 50,000 บาท หากเสียชีวิต ทุพพลภาพ วงเงินไม่เกิน 80,000บาทต่อหนึ่งคนที่ว่ามาเป็นเรื่องควรรู้ไนแง่ทฤษฏี แต่ในทางปฎิบ้ติก็มีปัญหาเข้ามาให้ปวดหัวได้อยู่เรื่อยๆ  วิธีไล่ยุง เช่นรายของคุณถาวรกับลูกชายวัยรุ่นน้องธีระเรื่องมีอยู่ว่า น้องธีระได้นำรถปิอบของคุณพ่อไปฃับฃี่และประสบอุบัติเหตุพได้รับบาดเจ็บ

 

มีพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในระหว่างการรักษาพยาบาล คุณถาวร1ได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลว่าค่า'ใช้จ่าอ'เห่ทิพึพเป็นพินจำนวนทังสิน 90,000 กว่าบาทคุณถาว'ทพ้ว่า ลูกซ'ายมีสิทธิตามสิทธิในบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า30 บาท ที่ฃึ้นทะเบียนไว้กับโรงพยาบาลบางบัวทอง ซึ่งกรณีนี้เป็นอุบัติเหตุจึงสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ได้ ตนเองจึงไม่น่าที่จะต้องควักกระเป๋าจ่ายตามหลักการควรเป็นเซ่นนั้น แต่ไม่เป็นเซ่นนั้นเสียทีเดียว... เครื่องไล่หนูยี่ห้อไหดี เพราะเมื่อนำเรื่องมาลำดับขั้นตอนการใช้สิทธิแล้ว ลูกชายคุณถาวรประสบอุบัติเหตุทางรถ ฉะนั้นต้องใช้สิทธิใน 15,000 บาท ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบกัยจากรถเสียก่อน ส่วนที่เกินนั้นทางโรงพยาบาลเอกชนจึงจะนำไปเรียกเก็บกับโรงพยาบาลบางบัวทอง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่น้องธิระขึ้นทะเบียนไว้มาถึงตรงนี้บัญหาปวดหัวก็เริ่มขึ้น คือรถดันที่เกิดอุบัติเหตุนี้ คุณถาวรไม่เคยได้ทราบข้อมูลมาก่อนเลยว่าเป็นรถที่ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. จึงไม่ได้ทำไว้เมื่อลูกชายนำไปขับขี่และประสบอุบัติเหตุ โดย1ไม่มีคู่กรณี ลูกชายนั้นมีสิทธิเบิกเงินเบื้องต้นกับกองทุนทดแทนได้จริง แต่เมื่อนำเรื่องไปเรียกเก็บเงินจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย หลังจากกองทุนจ่ายให้ก็จะไปไล่เบี้ยเพื่อหาผู้รับผิดชอบในเงินที่กองทุนจ่ายไป ก็จะพบว่ารถดันที่เกิดอุบัติเหตุไม่ได้ทำ พ.ร.บ.  ไล่หนู และคนที่ต้องเสียเงินทั้งค่าปรับและค่ารักษาพยาบาล 15,000 บาท ก็คือคุณถาวรนั้นเองถ้าเซ่นนั้นจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร...

 

แหม มันช่างน่าปวดหัว คุณถาวรจะต้องจ่าย 90,000 กว่าบาทตามที่โรงพยาบาลเอกชนเรียกหรือไม่ ถ้าเป็นเซ่นนั้นสิทธิในการรักษาพยาบาลตามบัตรทองจะเกิดขึ้นได้อย่างไรศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคงงงวยอยู่กับเรื่องราวนี้ลักพัก จึงได้สอบถามไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการประกันสุขภาพและการประกันภัยซึ่งก็ได้รับคำแนะนำมาบอกต่อกับคุณถาวรดังนี้1. คุณถาวรต้องไปเสียค่าปรับในส่วนที่ไม่ได้ทำประกันภัยรถจักรยานยนต์เล็ก ตาม พ.ร.บ.  เครื่องไล่หนูไฟฟ้า ให้เรียบร้อยเสียก่อน 2. คุณถาวรยินยอมจ่ายค่าเสียหายเบืองต้น 15,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลเอกชน หลังจากนั้นแล้วทางโรงพยาบาลจึงได้ทำเรื่องเบิกเงินส่'ไนที่เหลือจากโรงพยาบาลบางบัวทองซึ่งลูกชายคุณถาวรขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาลไว้บทเรียนครั้งนี้สำคัญที่การไม่ทราบข้อมูลพื้นฐาน อย่างเช่นรถทุกคันต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. แต่หลายๆ คนยังไม่ทราบเลยว่า รถอีแต่'น รถจักรยานยนต์เล็กรถที่กรมการขนส่งไม่รับจดทะเบียน แต่หากเข้าข่ายว่ารถนั้นเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น ก็ต้องทำประกันภัยตาม พ.ร.บ. ด้วยเซ่นกัน

 

เครื่องไล่หนูไฟฟ้า

วิธีไล่นกพิราบ ด้วยหนามกันนกแบบพลาสติก ตอนที่ 1

แต่ความสุขที่ว่านี้อยู่ได้เพียงไม่นาน เพราะเมี่อทางบริษัทได้สร้างโครงการบ้านจัดสรรขึ้นอีกหนึ่งโครงการ ลวดหนามไล่นก  โดยมีพื้นที่ติดกับรั้วของโครงการเดิม ซึ่งโครงการที่สร้างใหม่นี้ได้สร้างท่อระบายนํ้าฃนาดใหญ่ 2 ท่อ เพื่อระบายนํ้าเสีย และต่อท่อมาออกที่คลองหลังบ้านของคุณสรินนั่นเองท่อนํ้าเสียนี้สร้างมลภาวะทางเสียงที่มาจากการระดมเปิดเครื่องสูบนํ้าเสียงดังตลอด 24 ชั่วโมง และทำลายคุณภาพนํ้าในคลองจนสินสภาพ จากนํ้า'ใสๆ กลายเป็นนํ้าเน่าที่เต็มไปด้วยวัชพืช พร้อมทั้งกลิ่นเหม็นร้ายกาจ นอกจากนี้ ปริมาณนํ้าที่ปล่อยออกมาทาให้,หน้าดินถูกกัดเซาะ กำแพงหลังบ้านคุณสรินเกิดการทรุดตัวและแตกคุณสรินเล่าว่า ได้พยายามร้องเรียนอยู่หลายครั้งกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการกับคณะกรรมการหมู่บ้านโดยการเจรจา หรือแม้แต่ทำหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทด้วยต่อมาทางบริษัทได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการมาดำเนินการแก้ไขปัญหาให้“เขามาสอบถาม มาถ่ายภาพ  เครื่องไล่นกพิราบ แต่ไม่ได้บอกอะไรแก่ดิฉันเลย บอกเพียงว่าจะเรียนให้ท่านกรรมการฯ ทราบ”นับแต่นั้นมา คุณสรินได้แต่ร้องเพลงรอ พอโทรศัพทํใปสอบถามกับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ก็ได้รับคำตอบตอกหน้ามาว่า “การระบายนั้าฃองเรามันไปเกี่ยวข้องกับคุณตรงไหน...”กรณีนี้ผู้บริโภคได้ดำเนินการไปมากแล้ว แต่ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจึงทำหนังสือถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัทบ้านจัดสรรคู่กรณีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อธิบดีกรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งสำเนาเรียนถึงสำนักส่งเสริมธุรกิจอลังหาริมทรัพย์ต่อมาทางบริษัทได้ทำหนังสือแจ้งว่า ได้จัดการแก้ไขปรับปรุงวิธีการสูบนํ้าออกจากบ่อบำบัด พร้อมทั้งมีการตัดท่อส่งนํ้าให้สั้นลง เป็นการบรรเทาปัญหาส่วนหนึ่งให้แก่คุณสริน แต่สิ่งที่ทางบริษัทอ้างว่า  นั้าที่ระบายออกมาไม่ใช่นั้าเสีย แต่เป็น'นาที่'ได้รับการบำบัดแล้ว ประเด็นนี้คุณสรินได้นํ้าภาพถ่ายมายืนยัน เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่น่าใช่นั้าที่ผ่านการบำบัดมาแล้ว วิธีไล่นกพิราบ  นอก'จากนี้ถึงแม้คุณภาพนํ้า'จะดีขึ้น แต่เครื่องกาจัดจุดโกง  สูบนํ้ายังคงส่งเสียงดังรบกวน ส่วนเรื่องที่ดินของคุณสรินที่เกิดการทรุดตัวและกำแพงแตกนั้น บริษัทอ้างว่า เป็นเพราะตอนสร้างบ้านไม่ได้ตอกเสาเข็ม และมีการสร้างกำแพงกั้นดิน เรื่องนี้คุณสรินแย้งว่า ตนเองได้ปรึกษาสถาปนิกก่อนสร้างบ้านอีกทั้งมีการปลูกต้นไม้ยึดดินไว้ แต่ปัจจุบันต้นไม้ได้ตายลงเพราะปัญหาน้ำเน่าเสียปัญหานี้ไม่จบลงง่ายๆ อย่างไรเสียขอเป็นกำลังใจให้คุณสรินลัต่อไป อย่าอ่อนข้อให้กับผู้ประกอบการที่เห็นแก่ได้และขาดความรับผิดชอบ    โทรศัพท์มือถือใจดีก็มีปัญหาเตือนคนใช้มือถือ ระวังบริการใจดี๊ ใจดี จากโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่งที่ทำยอดค่าโทรพุ่ง! เพราะ1ช่วยเติมเงิน'อ'ตโ'นมัตให้ ทั้งๆ ที่ไม่ต้องการ...คุณเสกจดทะเบียนใช้โทรศัพท์มือถือค่ายใจดี แต่ผู้ที่ใช้จริงคือลูกชายแม้จะได้วงเงินการใช้บริการสูงถึง 6,000 บาท แต่ก็ได้ทำเรื่องแจ้งจำกัดวงเงินการใช้ไว้ที่เดือนละ 1,250 บาท เพื่อสร้างวินัยการใช้โทรศัพท์มือถือให้กับลูกชายแต่อยู่มาเดือนหนึ่ง ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์กลับพุ่งสูงถึง 3,395.50 บาทคำตอบที่ได้รับหลังจากที่คุณเสกโทรไปคอลล์เซ็นเตอริคือ  หนามกันนก patnip “เพราะเขาใจดี”เห็นว่ายอดการใช้เต็มวงเงินที่จำกัดไว้แล้ว เลยเติมยอดให้อัตโนมัติ คุณเสกจึงแย้งว่า บริษัทควรแจ้งให้เจ้าของหมายเลขทราบล่วงหน้าก่อน ว่าเจ้าของหมายเลขเขาต้องการหรือไม่ต้องการ'‘ไม่ใช่อยากจะทำอะไรก็ได้ ไม่งนผมจะแจ้งจำกัดวงเงินไปทำไม”คุณเสกยืนยันว่า จะจ่ายค่าโทรเฉพาะในส่วนที่กำหนดวงเงินไว้ ไม่จ่ายในส่วนต่างที่ทางผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ซึ่งทางพนักงานของบริษัทได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ และแจ้งแก่คุณเสกว่าภายใน 7 วันจะปรับยอดค่าใช้บริการกลับมาให้แต่พอถึงกำหนด ปรากฏว่าไม่มีการปรับลดยอดให้ คุณเสกจึงปรึกษามาว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อไปดี “หากครบกำหนดการชำระแล้วผมจะชำระให้เฉพาะวงเงินที่จำกัดไว้คือ 1,250 บาท จะได้หรือไม่ครับ แล้วจะใช้เรื่องวงเงินมาต่อล้คดี1ได้,หรือ1ไม่"

 

 

หนามกันนก

0 Comments

ลูกเหม็นไล่หนู สารอันตรายที่หลายคนมองข้าม ตอนที่ 2

ใครแครคุณไม่สามารถทำให้ผู้คนยอมฟังคุณได้ แต่คุณสามารถเดาออกว่าใครมีแนวโน้มที่จะฟังเวลาที่คุณพูด จากนั้นก็ใช้การผสมผสานตัว P ให้ถูกต้อง เพื่อครอบงำพวกเขาด้วยข้อเสนอที่เหมาะสมของคุณต่อให้มีใครบางคนกำลังฟังคุณอยู่ ข้อเสนอของคุณที่ว่า 'ถูกกว่าอีกนิด' 'ดึกว่าอีกนิด' หรือ 'ง่ายกว่าอีกนิด' ก็ยังเป็นแค่การเสียเวลาเปล่า คนจามผู้มีอิทธิพลและคนที่มีปัญหาให้ต้องแก้ไข...จะยอมรับฟังเรื่องราวของคุณก็ต่อเมื่อมันโดดเด่นจริงๆ เท่านั้น มีฉะนั้นคุณจะเหมือนกับมนุษย์ล่องหนคำถามที่ว่า 'ใครฟัง' สามารถผลักตันไม่เพียงแต่ความสำเร็จของตัวสินค้าเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงสถานะของตลาดทั้งหมดอีกด้วยลองพิจารณาเพลงคลาสสิคดูลักแว่บสิครับเวลานี้วงการเพลงคลาสสิคตายอย่างเป็นทางการไปแล้ว วงดนตรีใหญ่ๆ ทั้งหลายรู้สึกปวดร้าว เงินทุนสำหรับการมันทึกเสียงของวงออเคสตร้ากำลังเหือดแห้ง  เครื่องไล่หนูราคาถูก ไม่มีการเฃืยนหรือการบันทึกเทปผลงานพาณิขย์ชิ้นใหม่ที่สำคัญเลยทำไมน่ะหรือก็เพราะไม่มีคนฟังน่ะสิครับคนจามผู้มีอิทธิพลมีเพลงที่พวกเขาเคยคิดจะซื้อครบหมดทุกเพลงแล้ว เพลงเก่าๆ ที่มีค่าควรแก่การมันทึกถูกบันทึกไว้หมดแล้ว...และค่อนข้างดึทึเดียว ตังนั้นคนจามจึงเลิกมองหาเนื่องจากคนจามเลิกมองหา พวกที่อยู่เลยไปในเส้นโค้งซึ่งแสวงหาคำแนะนำหรือฟังจากสถานีวิทยุ จึงกำลังวุ่นวายอยู่กับการซื้อเพลงคลาสลิคในราคาลดแหลกแปดดอลลาร์ ตรงนั้นไม่มีคำว่าเงินกำไรสำหรับบริษัทบันทึกเสียงและวงออเคสตร้า เนื่องจากผู้ฟังเลิกมองหาผู้ประพันธีเพลงจึงหันไปเขียนบทภาพยนตร์ หรือดูแลสนามหญ้าเพื่อยังชีพแทน มันมีอุปสรรคมาขวางกั้นความสนใจ และไม่มีนักธุรกิจคนไหนในวงการดนตรีมีเงินมากพอที่จะเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงนี้ได้นักการตลาดของธุรกิจดนตรีไม่สามารถซื้อโฆษณาได้มากพอ วงจรเครื่องไล่หนู  และไม่ลามารถเข้าถึงคนจามได้มากพอ ที่จะช่วยกระจายข่าวเรื่องเพลงใหม่ที่น่าสนใจ ดังนั้นตลาดทั้งหมดจึงชะงักงันความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเรื่องนี้ ไม่ใช่ ว่าวงการดนตรีควรต้องคิดหาวิธีที่ดีกว่าในการแก้ไขปัญหานี้ พวกเขาไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบโฆษ-ณาที่ดีซื้น ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเรื่องนี้อาจเป็นว่า ไม่มี วิธีที่ดีกว่านี้อีกแล้ว ค่าย NAXOS (พวกเขาคือพวกที่ขายซีดีในราคาแปดดอลลาร์)กำลังทำได้เยี่ยมมาก ทำไมน่ะหรือครับ ก็เพราะพวกเขาทำการตลาดที่ตัวสินค้าครบทุกรูปแบบ.. กาวดักหนู .รอบๆ แนวความคิดที่ว่า คนจามต้องการเพลงดีๆ ราคาถูกที่พวกเขารู้จักกันอยู่แล้ว NAXOS คิดถูก ตลาดเลิกฟังเพลงคลาสสิคไปแล้ว และ NAXOS เป็นฝ่ายชนะโซนื่ไม่สามารถแช่งขันได้ เพราะพวกเขาไม่ได้เตรียมทำการตลาดที่ตัวสินค้า หรือจัดโปรโมชั่นเพื่อเอาชนะเกมนั้น ดังนั้นพวกเขาจึงต้องเฉาไป  เมื่อต้องเผชิญหน้ากับตลาดที่ไม่มีคนฟัง แผนการที่ชาญฉลาดที่ลุดมักจะเปีนการถอนตัวออกไป แผนการสำรองคือต้องมีความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และมีกึ้นพอที่จะทำตามแผนการวัวสิม่วง เพื่อเสนอสินค้า บริการหรือจัดโปรโมชั่นที่สามารถทำให้คน (ที่เหมาะสม) ยอมฟังใช่ว่าลทคัาททคนจะ!หชือนทนทชดไมเคิล ชเรจ เขียนเกี่ยวกับ®นาคารใหญ่แห่งหนึ่ง ที่พบว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าฃองพวกเฃาใช้บริการธนาคารทางออนไล'นทุกๆ วัน ในขณะทีลูกค้าที่เหลือใช้มันประมาณเดือนละครั้ง เมื่อชำเลืองมองแว่บแรก คนที่เปีนที่ปรึกษาจะต้องแย้งว่า ธนาคารควรเลิกทุ่มทุนในการบริการมากเกินไป เพราะมันดึงดูดไต้แต่พวกที่ชอบการเปลี่ยนแปลง และผู้ที่ยอมรับในตอนต้นบางคนเท่านั้น  กับดักหนู แต่การขุดลึกลงไปมากขึ้นได้แลดงให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้เป็นเจ้าของเงินฝากของธนาคารประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์มันง่ายที่จะดูภาพเล้นโค้งการกระจายความคิด และตัดสินว่าที่ที่'วิเศษและท่ากำไรไต้ดือยู่ตรงกลางที่ซึ่งทุกคนอยู่พอดื แต่อย่างไรก็ตาม มันไม่ค่อยเป็นความจริงนัก เพราะบริเวณที่มีค่ามักจะอยู่ด้านใดด้านหนึ่งของเล้นโค้ง สิ่งที่ธนาคารนี้อาจจะตระหนักได้ก็คือ การมุ่งความลนใจไปที่ลูกค้าผู้ขอบการเปลี่ยนแปลง อาจทำให้ธนาคารได้กำไรมากขึ้น จากการดึงลูกค้าที่ชอบแสวงหาความเลี่ยงเช้ามาได้มากขึ้นปล่อยให้ลูกค้าที่เขื่องช้าและถดถอยไปใช้บริการของธนาคารอื่น (ที่ท่ากำไรได้น้อยกว่า)® แยกแยะลูกค้าของคุณ มองหากลุ่มที่ท่ากำไร เครืองไล่หนูไฟฟ้า ได้ดืที่สุดมองหากลุ่มที่มแนวโน้มว่าจะจามได้มากที่สุด คิดหาวิธีพัฒนา โฆษณา หรึอให้รางวัลแต่ละกลุ่ม แล้วมองข้ามกลุ่มที่เหลือไป โฆษณาของคุณ (และสินค้าของคุณ!) ไม่ควรมุ่ง

 

 ทฏบองตวใลชจำนวนนาทมนตร์วิเศษของสื่อและเว็บไซต์ก็คือ พวกมันผูกติดอยู่กับตัวเลขจำนวนมากทั้งสิ้น เช่น มีคนยี่สิบล้านคนกำลังดูเรื่อง เตอะ โซปราโน หรือมีคนหนึ่งร้อยล้านคนกำลังดูศึกซูเปอร์โบว์ล หรือมีคนหนึ่งพันล้านคนกำลังดูการประกาศผลรางวัลออสการ์ หรือมีคนสามล้านคนกำลังใช้ KaZaAพร้อมๆ กันตลอดเวลา หรือมีคนหนึ่งร้อยยี่สิบล้านคนลงทะเปียนเปีนผู้ใช้ยะฮู! ตัวเลขเหล่านี้ดูน่าประทับใจจริงๆอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าผู้ชมการประผลรางวัลออสการ์แค่หนึ่งคนจากจำนวนนับพันลองใช้สินค้าของคุณ อะไรจะเกิดขึ้น ถ้าสมาชิกหนึ่งคนของทุกๆ ครอบครัวในประเทศจีนล่งเงินให้คุณแค่หนึ่งนิกเกิ้ล (ห้าเชนต์)

 

เครื่องไล่หนู

 

0 Comments

เครื่องไล่หนูระบบคลื่น กับ เครื่องไล่หนูระบบไล่ตามสายไฟ มีความต่างกันอย่างไร ตอนที่ 2

จนกระทั่งประมาณยี่สิบปีต่อมาเครื่องไล่หนูราคา ...เมื่อยี่ห้อใหม่ที่มีชื่อว่าวัน-เดอริเริ่มทำตลาดเครื่องสไลซ์ขนมปัง ตอนนั้นเองที่สิ่งประดิษฐ์นี้เริ่มได้รับความนิยม ไม่ใช่เพราะความสะดวกสบาย และการเปลี่ยนแปลงของเครื่องสไลซ์ขนมปังรุ่นก่อน แต่เป็นเพราะการบรรจุหีบห้อและการโฆษณาที่ได้ผลคณสัง!กด!ห็นทไร!ชลี่ยน!!ชสงทรงใหญ่หรือฟล่าตลอดช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบๆ ครั้งใหญ่ได้ทำให้ความคิดเกี่ยวกับการตลาดของคนบางคนเปลี่ยนไปทอม ปีเตอร์ล เริ่มลงมือครั้งแรกด้วยหนังสือเรื่อง The Pursuitof Wow ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ที่บรรยายว่า ทำไมสินค้าที่มือนาคตจึงเป็นสินค้าที่ผลิตโดยคนที่มืความสนใจ และกระตือรือร้นเป็นพิเศษเท่านั้น บ่อยครั้งเหลือเกินที่บริษัทใหญ่ๆ คือบริษัทขี้กลัว พวกเขาพยายามลดความหลากหลายลง...รวมทั้งของคื ๆ ซึ่งเกิด:ขึ้นเมื่อมืคนทีสนใจคิดสร้างสรรค์อะไรบางอย่างที่พิเศษขึ้นมาเป็ปเปอร์สและ'โรเจอร์สผู้เขียน'หนังสือเรื่อง The One to OneFuture เขียนถึงความจริงที่เรียบง่ายว่า การลงทุนรักษาลูกค้าเก่าไว้ย่อมถูกกว่าการหาลูกค้าใหม่ และอธิบายอย่างขัดเจนถึงวงการของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ พวกเขาแสดงให้เห็นว่ามืคนอยู่สี่ประเภทเท่านั้น(ว่าที่ลูกค้า ลูกค้า ลูกค้าผู้จงรักภักดี และอดีตลูกค้า) และบ่อยครั้งที่ลูกค้าผู้จงรักภักดีมักจะยินดีใข้จ่ายเงินกับคุณมากขึ้นในหนังสือเรื่อง Crossing the Chasm จอฟ มัวร์ ได้ชี้ให้เห็นว่า สินค้าใหม่และแนวความคิดใหม่เคลื่อนผ่านประชาชนได้อย่างไรพวกเขาเดินตามเส้นโค้งดังรูปในหน้า 8 โดยเริ่มต้นจากคนที่ขอบการเปลี่ยนแปลงและคนที่ยอมรับในตอนต้น แล้วค่อยๆ เติบโตเป็นคนส่วนใหญ่ และสุดท้ายก็มาถึงพวกล้าหลัง ในขณะที่มัวร์มุ่งความสนใจไปที่สินค้าเทคโนโลยี ความเข้าใจที่ลึกซึ้งของเขาเกี่ยวกับเส้นโค้งนี้ กลับสามารถใช้ได้กับสินค้าหรือบริการทุกประเภทที่เสนอให้กับลูกค้าทุกระดับ  วงจรเครื่องไล่หนู ในตอนต้นและในภายหลังคนที่ยอมรับในตอนต้น    พวกล้าหลังเส้นโค้งการกระจายความคิด ของมัวร์ แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนั้นเคลื่อนไหวอย่างไร...จากซ้ายไปขวา...และมันปีผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างไร จนกระทั่งมันมาถึงทุกคนในที่สุด แกนX ซึ่งเป็นแกนตามแนวนอน แสดงถึงกลุ่มของผู้บริโภคที่ปีความคิดต่างกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในขณะที่แกน y แสดงปริมาณของคนในแต่ละกลุ่มความคิดในหนังสือเรื่อง The Tipping Point บัลคอล์ม แกลดเวลส์ ได้อริบายไว้อย่างขัดเจนว่า แนวความคิดกระจายไปในหมู่ประชาชนจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้อย่างไร ในหนังสือเรื่อง Unleashing theIdeavirus ไล่หนู ผมได้ผลักดันแนวความคิดนี้ให้กว้างไกลออกไปอีก ด้วยการบรรยายว่าแนวความคิดในธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ คือแนวความคิดที่แพร่กระจายได้อย่างไรและสุดท้าย ในหนังสือเรื่อง Permission Marketing ผมได้เน้นถึงการที่นักการตลาดต้องเผชิญหน้ากับภาวะที่ผู้บริโภคไม่ให้ความสนใจในโฆษณาที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ผมยังได้พูดถึงว่าบริษัทจะประสบขัยชนะได้อย่างไร เมื่อพวกเขาปฏิบัติต่อความสนใจของว่าที่ลูกค้าเหมอนเป็นทรัพย์สินชิ้นหนึ่ง ไม่ใช่แหล่งทรัพยากรสำหรับขุดจนเกลี้ยงแล้วก็ทิ้งไป โรคฉี่หนู

 

ในหลายๆ บริษัท แนวความคิดที่ม่านการพิสูจน์แล้วเหล่านี้ส่วน1ใหญ่'จะถูกปฎิบ้ตเหมือนเป็นของแปลก'ใหม่ แนนซี่ เพื่อนของผมซึ่งทำงานเป็นหัวหน้าของ 'ลื่อใหม่' ในบริษัทสินค้าบรรจุภัณฑ์ทีใหญ่ทีสุดแห่งหนึ่งของโลก เธอมีหน้าที่รับผิดชอบแนวความคิดใหม่เหล่านี้ทั้งหมดลองทายดูสิครับว่าเกิดอะไรขึ้น 'สื่อใหม่' กลายเป็นคำที่มีความหมายเดียวกับคำว่า ' กำจัดหนู ไม่มีงบประมาณ'แทนที่จะยอมรับว่าวิธีเก่าๆ กำลังเลือนหายไป (อย่างรวดเร็ว)บริษัทส่วนใหญ่ที่มีสินค้าออกสู่ตลาดกลับปฏิบัติต่อเทคนิคใหม่ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วเหล่านี้ เหมือนเป็นความฮือฮาที่น่าสนใจชั่วครั้งชั่วคราว...ควรค่าแก่การมอง แต่ไม่ควรค่าแก่การใช้มันเป็นศูนย์กลางของกลยุทธ์ของพวกเขาการนบคั้นเริ่มเข้าบาบีบทบาท นักการตลาดไม่สามารถเรียกคำพูดออกมาได้ เทราะผู้บรีโภคที่เฉื่อยชาไม่ยอมให้ความสนใจ ลูกค้าจะไว้วางใจในตัวชัททลายเออร์ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย หรือในเครีอข่ายเพื่อนฝูงผู้ชาญฉลาดของพวกเขา แทนที่จะดูโฆษณาทางทีวี  ทาใบคุณจีงตัองทไรวัวสีช่วงน!เอลืลิบปีก่อน รอน ไซเม็ค เจ้าของทอมบ์สโตน นท็ป (บาร์ทีถูกตังชิอให้กับสุสานที่อยู่ข้างๆ )  เครื่องไล่หนูไฟฟ้า ตัดสินใจเสนอพิซซ่าแช่แข็งของเขาให้แก่ลูกค้าปรากฏว่ามันได้ผล เพียงไม่นาน ทอมบ้สโตน พีซซ่าก็ครอบครองตู้แช่ในร้านขายของชำทั่วไป คราฟต์ ฟ้ดสัได้'ซื้อมัน'ในปี ค.ศ. 1986 พวกเขาทุ่มโฆษณาอย่างบ้าคลั่ง และสามารถทำเงินได้หลายพันล้านดอล-ลาร์ มันคือเรื่องราวแห่งความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของอเมริกา...มันเป็นการคิดค้นสินค้าที่ทุกคนต้องการ โฆษณามันให้ประชาชนรู้ และสามารถทำเงินไค้ก้อนโต

 

เครื่องไล่หนู

0 Comments

วิธีไล่นกพิราบ โดยธรรมชาติ ไม่ต้องพึ่งสารเคมี ตอนที่ 2

การเล่นหุ้นช่วงสั้น ๆ มีความจำเป็นและช่วยทำให้เกิดอารมณ์ถ้าไปตลาดเอาแต่นั่งซดกาแฟฟรีอย่างเดียวจะทำให้ชีวิตเซ็งเปล่า ๆ การเล่นหุ้นให้สนุกและได้ผลดีนั่นต้องเล่นหุ้นด้วยสมองและมีเหตุผล อย่าเล่นตามตลาดหรือเล่นตามจิตวิทยา การซื้อหุ้นแพงแล้วยอมเทขายถูกนั่นเป็นของแสลงอย่างยิ่งสำหรับคนเงินน้อย ดังนั่นเมื่อตัดสินใจซื้อและสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองพอสมควรแล้ว หุ้นตกนิดตกหน่อยควรใจเย็นรอโอกาส เว้นไถ้แต่ว่า ถ้าตัวไหนมีราคาแพงและเห็นว่าพอทำกำไรคุ้มก็ควรขาย ตัวไหนซื้อสูงแล้วน่ามาขายตาอย่างนี้ไม่ควรทำ ตลาดหุ้นขึ้นง่ายและลงง่าย ความได้เปรียบเสียเปรียบอยู่ตรงที่ว่า ใครจะมีนี้าอดนาทนและเงินหนาเงินบางมากกว่ากัน คนใจอ่อนและหวั่นไหวง่ายไม่เหมาะที่จะมาเล่นหุ้น เหมือนกับนักการพนันถ้าใจ ไม่เต็มร้อยก็ไม่ควรเข้าบ่อน เพราะจะถูกเพื่อนหลอกเงินไปกินเสียเปล่า ๆดังนั้นโนบ่วงที่ WAIT นั้นก็หนายกึง คอยดูหุ้นจะนั้นหรอจะลง เรียกว่ารอโอกาส ส่วน  นั้น นักเล่นหุ้นต่างกใด้เห็นกันทวหน้าว่า ตลาดกำลังจะบีย่าวดี    หนามไล่นก  นักเล่นหุ้นที่อยู่ไนสกาพ WAIT AND SEE! จะได้รับพลเสนอตัวแน่ ๆคือ ใบได้...และก!น่เล่ย! เพราะนัวแต่ดูพาเล่นกัน!  ททรเล่นหุ้นแบบซ๊0๓เซลล์ และแบบฟ้อต อเกนห์ พอร์ตการเล่นหุ้นแบบนอตเซลล์ และแบบนอต อเก้นท์ พอร์ตการ!ล่นหุ้นแบบนอต[ซลล์นั้นก็คือ การ!ล่นหุ้นแบบซอบานายไป เรียกว่าเปีนการซอยายทำกำไร หรอทำไห้ยาดกุนไนซ่วงสัน ๆ เพราะผลที่จะได้รับจากการเล่นหุ้นแบบนี้คือ ฟิฟตี้ ฟิพ่ตี้  ขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะที่เข้าทำการซื้อขายว่าการตัดสินใจถูกต้องแค่ไหนและอย่างไร ถ้าตัดสินใจดีเข้าจังหวะถูกต้อง ก็คือทำให้ได้กำไร แต่ถ้ามัวเงอะ ๆ เงิ่น ๆ ส่วนมากมักจะเล่นเลีย วิธีเล่นหุ้นแบบนี้พวกแม่บ้านเล่นเก่ง และก็ลงมือปฏิบัติชนิดสายฟ้าแลบ คือ เมื่อเห็นหุ้นตัวใดมืการไล่ซื้อมากกว่าเทขายและราคายังไม่แพง พวกแม่บ้านจะรีบวิ่งเข้าไปล่งออเดอร์ซื้อทันทีj ซื้อชนิดหุ้นอยู่ในช่วงอ๊อฟเพ่อรัขอให้ได้ของ เพราะราคาไม่เกี่ยงอยู่แล้ว ,‘Mเมื่อซื้อได้ก็จะรีบตั้งราคาเสนอขายเพื่อทำกำไรสูงขึ้นลองหรีอสามช่วง! ราคาเมื่อหุ้นวิ่งถึงราคาที่ตั้งดักหน้าไว้ ก็เรียกว่า ได้กำไรเรียบโร้ย !  เครื่องไล่นกพิราบราคาถูก ถ้าเห็นว่าหุ้นตัวที่ซื้อมาออกอาการไม่ดี ก็จะรีบไปตั้งขาย ยอมขาดทุน สองหรือสามช่วงราคาเช่นกัน โดยปกติแล้ว หุ้นที่กำลังมีรายการวิ่งไล่ซื้อมักจะเป็นหุ้นบันหรือหุ้นเกิดจากข่าวอินไซด์ เสียงไล่นกพิราบ  ใครใจถึงเข้าไล่ซื้อแล้วตั้งขายจะได้รับผลดีมากกว่าเลีย แต่ถ้าวันไหนเกิดโลภไล่ซื้อหุ้นบันได้¥ t 'ท'    จ    แล้วนั่งรอดูราคาการเคลื่อนไหวเพื่อจะตั้งขายให้ได้ราคาสูงยิ่งขึ้น ถ้าช่วงหุ้นเช้าก่อนปิดตลาดราคายังไม่ขึ้นสมใจนัก ก็จะเก็บหุ้นนั่นไว้รอขายรอบบ่าย แต่ถ้าหุ้นเกิดตกอย่างแรงตั้งขายไม่ทัน ก็จำเป็นต้องตั้งขายแบบ เค็ม.พี. เรียกว่าขายจนได้แม้ราคาจะเหลือมากน้อยอย่างไรก็สุดแต่ดวง อย่างนี้มีโอกาสเสียมากกว่าได้ การซั๋อแล้วตั้งบายเป็นการเล่นหุ้นแบบสัน นอกจากจะทำไห้จิตใจคึกคัก สนุกแล้วยังได้เงินไน นักเล่นหุ้นบางคนเล่นสันทำกำไรได้หลายรอบเพราะหุ้นนับ บางตัวมักจะมีราคาแกว่งขึ้นแกว่งลงเพราะมีการซื้อขายมาก ถ้าคนที่ซื้อไว้ถูกและตั้งขายไว้มาก ความถี่ไล่นก  ทำให้ยอดขายมีมากกว่ายอดซื้อ อย่างนี้หุ้นตัวนั้นจะไปไม่ไกล นักเล่นหุ้นจะถือโอกาสตอนหุ้นอ่อนตัวเช้าซื้อรอไว้ เมือหุ้นผงกหัวขึ้นก็รีบขาย ถ้าอ่อนตัวลงอีกก็จะเช้าซื้อแล้วก็ตั้งราคาขายตักหน้า ทำกันอย่างนี้เรียกว่าเล่นหุ้นระยะสั้นหรือเล่นแบบช๊อตเซลล์ แต่ในความเช้าใจของฝรั่งหรือตลาดหุ้นบางแห่งนั่น ซ๊อตเซลล์เขาหมายความถึงคนที่ซื้อขายหุ้นโดยไม่มีหุ้นของตัวเองอยู่ในพอร์ต ถ้าเห็นว่าหุ้นตัวไหนกำลังมีราคาไหลลงอย่างแรง ก็จะรีบสั่งขายหุ้นตัวนั่นทันทีทั้ง ๆ ที่1ไม่มีหุ้น'ใน,พอร์ตแม้แต่หุ้นเดียว เมื่อขายหุ้นได้ราคาที่ต้องการแล้วก็เผ้เาดูอาการหุ้นตัวที่ขายไป ถ้าเห็นว่าราคาหุ้นตัวนั่นกำลังจะหมดแรงมีการเทขายก็จะรีบสั่งซื้อเพื่อเอาหุ้นตัวนั่นกลับคืนเช้าพอร์ตของโบรกเกอร์ตามเดิม แล้วรอรับทรัพย่ไปตามระเบียบ

 

เครื่องไล่นก

0 Comments

Sunny Meadow Band

Upcoming new album

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.


Videos / Music

Blog

Gallery